Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Politisk aftale om producentansvar for emballage og engangsprodukter netop indgået

03. september 2022
Politisk aftale om producentansvar for emballage og engangsprodukter netop indgået

Kommunerne vil fortsat være ansvarlige for indsamling, mens producenterne skal stå for den videre håndtering. Tilbagetagnings- og pantordninger bliver mulige, og affaldsgebyret kan reduceres med 600 kr. pr. husstand.

Der er netop indgået politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet om ”Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter”.

Aftalepartierne er enige om:

 • at kommuner fortsat er ansvarlige for indsamlingen af affald fra borgerne i tørre fraktioner med emballage. Dvs. plast, glas, pap, papir, metal, mad- og drikkekartoner sorteres fortsat hos borgerne i de samme spande, uanset om det er emballageaffald eller ikke-emballageaffald.
 • at de indsamlede tørre fraktioner (emballageaffald og ikke-emballageaffald) overdrages til producenterne via kollektive ordninger, som får ansvar for den videre affaldshåndtering og ansvar for at dokumentere efterlevelse af miljøkrav til reel genanvendelse af affaldet.
 • at kommunerne bidrager til at nå genanvendelsesmål igennem en effektiv affaldsindsamling samt kommunikation og vejledning til borgerne om affaldssortering.
 • at producenterne får mulighed for at lave deres egne tilbagetagningsordninger af husholdningsemballageaffald, hvor producenterne selv eller sammen organiserer tilbage- og returtagning af egne emballager. Dette kan f.eks. være i form af pantordninger og i regi af de kollektive ordninger.
 • at det nødvendige samarbejde mellem kommuner og producenter/kollektive ordninger understøttes ved at gøre samarbejdsforum for producentansvar permanent med deltagelse af ledende repræsentanter fra KL, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv (herunder Genvindingsindustrien), Dansk Industri (herunder Affalds- og Ressourceindustrien) og Landbrug & Fødevarer.


Aftalen vurderes af Miljøminister Lea Wermelin til at være: ”Et stort skridt i omstillingen mod en cirkulær økonomi og bidrager til en CO2-reduktion i affaldssektoren på ca. 0,12 millioner tons i 2030.”

”Denne aftale er en af de helt store milepæle i den grønne omstilling og er vejen mod at bruge færre af de ressourcer, vores klode har alt for få af. Forureneren skal betale. Derfor er det virksomhederne og ikke borgerne, der skal betale for de stigende mængder emballage, der ender i vores skraldespande. I dag er det gratis for virksomheder at lave emballager, som er fyldt med unødvendigt plastik, eller som kun kan bruges én enkelt gang. Det har store konsekvenser for vores miljø og klima. Nu får virksomhederne et økonomisk vink med en vognstang om at nedbringe brugen af emballage. På den måde bakker vi op om de virksomheder, der arbejder med bæredygtige emballageløsninger. Vi sender et stærkt signal om, at fremtidens erhvervsliv skal være grønt for at kunne konkurrere. Og vigtigst af alt mindsker vi de bjerge af emballageaffald, vi i dag brænder af”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye aftale bygger videre på en række anbefalinger fra erhvervslivet, kommunerne og de kommunale affaldsselskaber til udformningen af de kommende nye producentansvar, og ifølge den udsendte pressemeddelelse fremgår følgende ”Fakta om aftalen”:

 • Udvidet producentansvar for emballage er et EU-krav og skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025.
 • Producentansvaret flytter regningen for håndteringen af emballageaffald fra borgernes affaldsgebyr til virksomhederne. I gennemsnit vil det skønsmæssigt betyde en reduktion i affaldsgebyret på ca. 600 kr. ekskl. moms pr. husholdning om året.
 • Producentansvaret betyder, at jo mere emballageaffald, en virksomhed sætter på markedet, jo større regning får virksomheden. Omvendt vil en reduktion i emballageforbruget samt mere miljørigtig emballage, der kan genbruges eller genanvendes, betyde en mindre regning.
 • Det udvidede producentansvar forventes at omfatte ca. 41.000 producenter.
 • En producent vil typisk være den virksomhed, som første gang bringer et emballeret produkt i omsætning på det danske marked.
 • I forbindelse med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det skønnet, at aftalen om udvidet producentansvar for emballage vil bidrage med en reduktion på ca. 0,12 mio. tons CO2 ud af klimaplanens samlede effekt på 0,7 mio. tons i 2030.

 

Du kan læse den udsendte pressemeddelelse ved at trykke her og den fulde aftaletekst her. 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.