Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Fælles metode for rapportering om genbrug er vedtaget

27. januar 2021
Fælles metode for rapportering om genbrug er vedtaget
I EU er man enige om, at der skal markant øget fokus på genbrug. Ét skridt på vejen er, at man nu er blevet enige om en fælles målemetode.

Som bebudet i den seneste revision af affaldsrammedirektivet har EU arbejdet for at finde en fælles metode for rapportering om genbrug. Arbejdet har været længe undervejs, men er nu endelig afsluttet og vedtaget i form af en såkaldt gennemførselsafgørelse. I den nye afgørelse er det blevet besluttet, at medlemsstaterne skal måle genbrug ved at gennemføre både en kvalitativ og kvantitativ overvågning af de såkaldte foranstaltninger til genbrug.

Den kvalitative overvågning omfatter identifikation og beskrivelse af foranstaltninger til genbrug og en vurdering af deres virkninger eller forventede virkninger. En sådan kvalitativ overvågning skal gennemføres årligt.

Den kvantitative overvågning, som skal gennemføres mindste hvert tredje år, foretages ved at måle det genbrug, der genereres af operatører på genbrugsområdet eller af husholdninger. Denne måling kan foretages på en af følgende fire metoder, en kombination af disse eller en anden tilsvarende metode:

a) direkte måling af genbruget ved anvendelse af en måleanordning til bestemmelse af genbrugte produkters masse

b) beregning af genbrugets massebalance på grundlag af massen af input og output af produkter i genbrugsoperationerne

c) spørgeskemaer og interview med operatører på genbrugsområdet eller husholdninger

d) dagbøger fra enkeltpersoner, som regelmæssigt noterer eller registrerer oplysninger om genbrug.

Den kvantitative overvågning i den enkelte produktkategori skal foretages mindst en gang hvert tredje år.

Endelig påpeges det, at medlemsstaterne skal træffe ”passende foranstaltninger” for at sikre at dataene om genbrug er pålidelige og nøjagtige, herunder at målingen er baseret på en repræsentativ stikprøve enten af populationen, genbrugsoperatører eller husholdninger, alt efter hvad der er relevant.

Læs mere

Du kan finde den præcise ordlyd af teksten samt et bilag, der gør rede for formatet for indrapporteringen i ”KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/19 af 18. december 2020 om fastlæggelse af en fælles metode og formatet for rapportering om genbrug i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF”

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.